Standardní poplatky - platné od 1.1.2016

Ověření dostupnosti signálu ve Vaší lokalitě
 
zdarma *
Aktivace internetových služeb
 
zdarma **
Zapojení nové internetové přípojky
 
300,- kč/hod + cena zařízení
Demontáž internetové přípojky
 
300,- kč/hod + doprava
Servis u zákazníka - servis výpočetní techniky prodejna
 (k servisu je přičítána doprava 10 Kč/km - minimálně však 100,- kč)
 
500 Kč ***
Sankce za porušení provozních a/nebo bezpečnostních podmínek
 
1000 Kč
Přechod na cenově nižší tarif
 (1x ročně změna zdarma)
500 Kč
Poplatek za: reaktivaci služeb, upomínku, papírové zaslání faktury
 (účtován jen při odpojení služeb - u měsíčních plateb poslední den kalendářního měsíce)
50 Kč
Poplatek za: elektronické vyúčtování, úhrada vyúčtování v hotovosti na pobočce
 (elektronické vyúčtování je automaticky k dispozici všem zákazníkům v zákaznické sekci)
zdarma
Při počáteční instalaci služby samozřejmě není účtován servis u zákazníka. Náklady na zřízení služeb jsou tedy dány pouze cenou aktivačního balíčku. V případě využití vlastního zařízení jsou náklady omezeny na úhradu aktivačního poplatku 500 Kč.

Poznámky

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
Veškeré hodinové sazby jsou účtovány za započatou hodinu .

*   V případě, že bude výsledek měření signálu pozitivní a připojení odmítnete, vyúčtujeme Vám poplatek 250 Kč.

**   Aktivace internetových služeb je zdarma jen v případě zřízení služeb s využitím některého z aktivačních balíčků. V ostatních případech účtujeme poplatek 500 Kč.

***   U našich klientů servis účtujeme po 15 minutách. Našim zákazníkům poskytujeme slevy: 50%.

© 2001 - 2017, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 44.213.60.33